ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2562 จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายเฉลิม  แสงชมภู รองนายกเทศมนตรีตำบลลิ่นถิ่น พร้อมด้วย นางสาวพิชชาพร  สาระคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2562 จังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงแรมราชศุภมิตร