การประชุม คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลลิ่นถิ่นประจำเดือน ณ ห้องประชุมนิขุฮุ เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี