หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
 
 
 
นายพันธ์ทิพย์ นวลไทย
นายกเทศมนตรีตำบลลิ่นถิ่น
 
 
คณะผู้บริหาร
 
 


นายพันธ์ทิพย์ นวลไทย
นายกเทศมนตรีตำบลลิ่นถิ่น
โทร : 08-9888-6496
 


นายกุศล เฉิดฉันท์พิพัฒน์
รองนายกเทศมนตรีตำบลลิ่นถิ่น
โทร : 06-3456-8866
 


นายประพันธ์ จิรวัฒนธนากุล
รองนายกเทศมนตรีตำบลลิ่นถิ่น
โทร : 08-9913-4461
 


นายศิวา ถิ่นสำราญ
เลขานุการ
นายกเทศมนตรีตำบลลิ่นถิ่น
โทร : 08-9989-5506
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-888-6496