หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลิ่นถิ่น ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
 
 
 
นายพันธ์ทิพย์ นวลไทย
นายกเทศมนตรีตำบลลิ่นถิ่น
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
อาชีพประชากร
 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือ
การเกษตร ได้แก่ การทำสวนยางพารา มันสำปะหลัง ข้าวโพด ขมิ้น ปาล์ม ข้าวไร่ และ ปลูกผลไม้ เช่น
กล้วยไข่ ส้มโอ ทุเรียน เงาะ มะละกอ ฯลฯ และ
อาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร แพะ
เพื่อจำหน่ายและบริโภคเอง ในครัวเรือน มีการประกอบอาชีพทำการปศุสัตว์ ร้อยละ 6.40 ของจำนวนครัวเรือนเกษตรกร
 
ภูมิอากาศ
ภูมิอากาศร้อนชื้นแบบเขตโซนร้อน มี 3 ฤดู
  ฤดูฝน ระหว่างเดือน มิ.ย. - ต.ค.
  ฤดูหนาว ระหว่างเดือน พ.ย. - ม.ค.
  ฤดูร้อน ระหว่างเดือน ก.พ. - พ.ค.
ภูมิประเทศ
ภูมิประเทศในเขตเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น
เป็นที่ราบเชิงเขาและภูเขาสลับซับซ้อน สภาพพื้นที่
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบอยู่ทางทิศตะวันตก ร้อยละ 80
และเป็นที่ราบลุ่มอยู่ทางทิศตะวันออก ร้อยละ 20
อยู่ติดกับป่าสงวนแห่งชาติ คือ ป่าห้วยเขย่ง ป่าเขา
พระฤาษี ป่าเขาบ่อแร่แปลงที่หนึ่ง ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าวังใหญ่ และป่าแม่น้ำน้อย มีแม่น้ำแควน้อยไหลผ่าน ทำให้บริเวณพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำทั้งสองฝั่งมีความ
อุดมสมบูรณ์ พื้นที่โดยส่วนใหญ่ใช้ทำการเกษตร
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
   
ประเพณี
  ประเพณีปิดทองรอยพระพุทธบาท
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์
  ประเพณีสรงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
สรงน้ำพระ ช่วงเดือนเมษายน
  ประเพณีแห่เทียนพรรษา ช่วงเดือนกรกฎาคม
  ประเพณีผูกข้อมือเรียกขวัญ ของชาวกะเหรี่ยง
ช่วงเดือนสิงหาคม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น คือ กลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่ หมู่ที่ 6 บ้านหนองเจริญ
ภาษาถิ่น คือ ภาษาไทย ภาษากะเหรี่ยง
สินค้าพื้นเมือง : เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ ตอไม้แปรรูป
ผ้าขาวม้าทอมือ
 
การศึกษาในชุมชน
       
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล จำนวน 2 แห่ง
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุถ่อง
(เทศบาลจัดตั้ง) ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบาง
(ถ่ายโอนจากกรมการพัฒนาชุมชน)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
    โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 4 แห่ง
      โรงเรียนบ้านกุยแหย่ เปิดสอนระดับอนุบาล – ม.3
      โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น เปิดสอนระดับอนุบาล – ป.6
      โรงเรียนบ้านหนองเจริญ เปิดสอนระดับอนุบาล – ป.6
      โรงเรียนบ้านนามกุย เปิดสอนระดับอนุบาล – ป.6
    โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 1 แห่ง
      โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี (โครงการในพระราชดำริ) เปิดสอนระดับ ม.1 – ม.6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลลิ่นถิ่น (กศน.)
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     
  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
และศาสนาคริสต์ ตามลำดับ
  วัด / โบสถ์ / สำนักสงฆ์ จำนวน 14 แห่ง
    วัดพุถ่องเจริญธรรม
    วัดกุยแหย่
    วัดถ้ำผาสุกิจวนาราม
    วัดลิ่นถิ่นพัฒนาราม
    วัดผาสุกิจสุวรรณเขต   วัดเชิงเขา
    วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม   วัดนามกุยธายิการาม
    สำนักสงฆ์ธรรมปิติ   สำนักสงฆ์พุรางหมู
    สำนักสงฆ์มอญ   สำนักสงฆ์แระแซะ
    วัดนักบุญฟรังซิสเซเวีย   โบสถ์คริสตจักรพุถ่อง
 
การสาธารณสุขในชุมชน
       
    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง
      โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุยแหย่
หมู่ที่ 2
      โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลิ่นถิ่น
หมู่ที่ 4
    หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 4.1.6
    ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 1 แห่ง
    อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
    อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 88 คน (รพสต.ลิ่นถิ่น จำนวน 47 คน
/รพสต.กุยแหย่ จำนวน 41 คน)
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-888-6496
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย