หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลิ่นถิ่น ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
 
 
 
นายพันธ์ทิพย์ นวลไทย
นายกเทศมนตรีตำบลลิ่นถิ่น
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
การคมนาคม
 
การคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บ้านและ
ชุมชนใกล้เคียง สามารถเดินทางได้โดยรถยนต์
รถจักรยานยนต์ และมีรถโดยสารประจำทาง
สายกาญจนบุรี-ทองผาภูมิ-สังขละบุรี ให้บริการทุกวัน ถนนในเขตเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น มีทั้งถนนลูกรัง
ถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต
และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนี้
  ถนนทางหลวงชนบทสายตำบลลิ่นถิ่น - ตำบลหินดาด ระยะทางในพื้นที่ 3 กิโลเมตร
  ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 323 (กาญจนบุรี-ทองผาภูมิ) ระยะทางในพื้นที่ 10 กิโลเมตร
  ถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตในตำบลลิ่นถิ่น ระยะทางในพื้นที่ 41.10 กิโลเมตร
  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในตำบลลิ่นถิ่น ระยะทางในพื้นที่ 15.68 กิโลเมตร
  ถนนดิน/ลูกรังในตำบลลิ่นถิ่น ระยะทางในพื้นที่ 43.20 กิโลเมตร
 
ความปลอดภัยในชุมชน
การตั้งจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวัน
ประปาในชุมชน
  ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 7 หมู่บ้าน
 
แหล่งน้ำ
แหล่งน้ำธรรมชาติ
  แม่น้ำแควน้อย      
  น้ำตกนิขุฮุ      
  น้ำพุใต้ดิน      
  ลำห้วย จำนวน 3 สาย
  (ห้วยแก่งแช่ ห้วยลิ่นถิ่น และห้วยน้ำขุ่น)
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
  ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 7 หมู่บ้าน
ไฟฟ้าในชุมชน
การบริการด้านไฟฟ้าและแสงสว่างในเขต
เทศบาลตำบลลิ่นถิ่นเป็นภาระหน้าที่ของเทศบาล
ตำบลลิ่นถิ่น ครอบคลุมพื้นที่ 253 ตางรางกิโลเมตร
มีโคมไฟส่องสว่างที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน
132 จุด ส่วนไฟฟ้าสำหรับบ้านพักอาศัยและภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม เป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอทองผาภูมิ ซึ่งให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด
ในเขตเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น คิดเป็น 100%
 
การสื่อสารในชุมชน
  ประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
  ที่ทำการไปรษณีย์ตำบลลิ่นถิ่น จำนวน 1 แห่ง
ตั้งอยู่ที่ ม. 4 บ้านลิ่นถิ่น
  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 8 แห่ง
  เสียงตามสายและหอกระจายข่าว
ภายในหมู่บ้าน
  มีบริการอินเตอร์เน็ต (wifi) ฟรี
ที่สำนักงานเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตตำบล
  น้ำพุร้อนลิ่นถิ่น ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
  รอยพระพุทธบาท ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
  น้ำตกนิขุฮุ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
  ต้นทุเรียนร้อยปี ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
 
หน่วยธุรกิจในชุมชน
         
การบริการ
  สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 2 แห่ง
  อู่ซ่อมรถ จำนวน 7 แห่ง
  คาร์แคร์ล้างอัดฉีด จำนวน 3 แห่ง
  ร้านสปา/นวดแผนไทย จำนวน 1 แห่ง
  รีสอร์ท/ที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว ในพื้นที่
    จำนวน 4 แห่ง
  บ้านให้เช่า /หอพัก /ห้องเช่า/ ที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ในพื้นที่ จำนวน 7 แห่ง
  ตู้ ATM กรุงไทย จำนวน 2 แห่ง
  ตู้ ATMธนาชาต จำนวน 1 แห่ง
  ตู้ ATMออมสิน จำนวน 1 แห่ง
  ตู้ ATMกสิกรไทย จำนวน 1 แห่ง
อุตสาหกรรม
  อุตสาหกรรมหลักของตำบลลิ่นถิ่นเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กระดับชุมชน ส่วนใหญ่จะอยู่ใน
ด้านอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น ปลูกกล้วยไข่ส่งออก ยางพารา ปุ๋ยหมักไม่อัดเม็ด เป็นต้น
การพาณิชย์
  สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 2 แห่ง
  ตลาดสด จำนวน 2 แห่ง
  ร้านขายยา จำนวน 1 แห่ง
  ร้านค้าของชำ จำนวน 20 แห่ง
  ร้านสะดวกซื้อ จำนวน 1 แห่ง
  อู่ซ่อมรถ จำนวน 7 แห่ง
กลุ่มอาชีพ
  กลุ่มจักสานไม้ไผ่      
  กลุ่มกล้วยไข่ส่งออก      
  กลุ่มปุ๋ยหมักไม่อัดเม็ด      
  กลุ่มปุ๋ยน้ำอินทรีย์ชีวภาพ      
  กลุ่มตอไม้แปรรูป      
  กลุ่มทอผ้าขาวม้า      
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง