หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
 
 
 
นายพันธ์ทิพย์ นวลไทย
นายกเทศมนตรีตำบลลิ่นถิ่น
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมารถบรรทุกขนย้ายดินสระก้กเก็บน้ำ บริเวณเนินสวรรค์ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเจริญ ตำบลลิ่นถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุถ่อง ระหว่างวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓๕ คน จำนวน ๓๖ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตซอยบ้านเกษรินทร์ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบาง ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูม จังหวัดกาญจนบุรี ความกว้าง ๑.๒๐ เมตร ความยาว ๘๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปนเทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุที่ใช้ในการโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๕ รายการ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบาง ระหว่างวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓๐ คน จำนวน ๔๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เอกสารบานเลื่อน ๒ ชั้น ขนาด ๑๒๑.๘ (W) x ๔๐.๖ (O) x ๘๘ (H) CM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 56
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-888-6496