หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
 
 
 
นายวันชัย ปาลวัฒน์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันเเละควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2564 ]ซื้อตามโครงการส่งเสริม สร้างไอคิว อีคิว แบบบูรณาการ กิน กอด เล่น เล่า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุถ่อง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ รหัสครุภัณฑ์ 002-57-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิงส่วนกลาง รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๘-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2564 ]ซื้อตามโครงการส่งเสริม สร้างไอคิว อีคิว แบบบูรณาการ กิน กอด เล่น เล่า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2564 ]ซื้อตามโครงการส่งเสริม สร้างไอคิว อีคิว แบบบูรณาการ กิน กอด เล่น เล่า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมาตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2563 ]จ้างเหมาตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 38
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 034-684-286