หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
 
 
 
นายวันชัย ปาลวัฒน์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.ลิ่นถิ่น   ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มี.ค. 2564
ทต.ลิ่นถิ่น   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันเเละควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มี.ค. 2564
ทต.ลิ่นถิ่น   ซื้อตามโครงการส่งเสริม สร้างไอคิว อีคิว แบบบูรณาการ กิน กอด เล่น เล่า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุถ่อง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มี.ค. 2564
ทต.ลิ่นถิ่น   ซื้อตามโครงการส่งเสริม สร้างไอคิว อีคิว แบบบูรณาการ กิน กอด เล่น เล่า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มี.ค. 2564
ทต.ลิ่นถิ่น   จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิงส่วนกลาง รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๘-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มี.ค. 2564
ทต.ลิ่นถิ่น   จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ รหัสครุภัณฑ์ 002-57-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มี.ค. 2564
ทต.ลิ่นถิ่น   ซื้อตามโครงการส่งเสริม สร้างไอคิว อีคิว แบบบูรณาการ กิน กอด เล่น เล่า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มี.ค. 2564
อบต.หนองนกแก้ว   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มี.ค. 2564
อบต.หนองนกแก้ว   จ้างเหมาค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันระงับอัคคีภัยและป้องกันไฟป่า ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มี.ค. 2564
อบต.หนองนกแก้ว   จ้างเหมาป้ายไวนิลโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและป้องกันไฟป่า ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มี.ค. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 199
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 034-684-286