หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
 
 
 
นายวันชัย ปาลวัฒน์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
กจ 0023.3/ว 8348  การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child development center information  [ 27 พ.ค. 2559 ]  
กจ 0023.4/ว 8923  การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิ่น  [ 27 พ.ค. 2559 ]  
กจ 0023.3/ว 8807  ขอความร่วมมือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2  [ 25 พ.ค. 2559 ]  
กจ 0023.4/ว 8777  หารือการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  [ 25 พ.ค. 2559 ]  
กจ 0023.2/ว 8676  การเข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2558  [ 24 พ.ค. 2559 ]  
กจ 0023.3/ว 8560  โครงการเชิดชูเกียรติครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้รางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย (Thailand STE  [ 23 พ.ค. 2559 ]  
กจ 0023.3/ว 8423  รับสมัครผลงานเพื่อคัดกรองและคัดเลือกเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2559  [ 23 พ.ค. 2559 ]  
กจ 0023.3/ว 427  หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559  [ 19 พ.ค. 2559 ]  
กจ 0023.5/ว 422  ขอความร่วมมือในการหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ  [ 18 พ.ค. 2559 ]  
กจ 0023.4/ว 8330  เชิญประชุมเพื่อติดตามการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 พ.ค. 2559 ]  
กจ 0023.3/ว 8322  โครงการประกวดเขียนเรียงความ เรื่อง "วัฒนธรรมในอาเซียนที่ควรรู้"  [ 17 พ.ค. 2559 ]  
กจ 0023.3/ว 8119  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2559  [ 13 พ.ค. 2559 ]  
กจ 0023.3/ว 7871  สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2559  [ 12 พ.ค. 2559 ]  
 
<< หน้าแรก...     119      120      121     (122)     123   
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 034-684-286