หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลิ่นถิ่น ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
 
 
 
นายพันธ์ทิพย์ นวลไทย
นายกเทศมนตรีตำบลลิ่นถิ่น
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
กจ 0023.5/ว 533 การโอนเงินรายได้ให้องค์กรปกครองท้องถิ่น (ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา) เดือนมิถุนายน 2565  [ 26 ก.ค. 2565 ]  
กจ 0023.4/ว 12396 การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 11 มกราคม 2502 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 25 ก.ค. 2565 ]  
กจ 0023.5/ว 528 การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2  [ 21 ก.ค. 2565 ]  
กจ 0023.2/ว 12130 การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น  [ 20 ก.ค. 2565 ]  
กจ 0023.4/ว 12199 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครอส่วนท้องถิ่น  [ 20 ก.ค. 2565 ]  
กจ 0023.2/12094 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 19 ก.ค. 2565 ]  
กจ 0023.5/ว 11924 การเช่ารถประจำตำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 ก.ค. 2565 ]  
กจ 0023.1/ว 12140 หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 19 ก.ค. 2565 ]  
กจ 0023.5/ว 506 ร่างรายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการจัดหาและการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี  [ 19 ก.ค. 2565 ]  
กจ 0023.1/ว 12096 ประชาสัมพันธ์โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2565 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 19 ก.ค. 2565 ]  
กจ 0023.3/ว 12053 การสำรวจข้อมูลถนนและแหล่งกักเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย  [ 19 ก.ค. 2565 ]  
กจ 0023.3/ว 503 การติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (ประกาศมาแล้ว 7 วัน)  [ 12 ก.ค. 2565 ]  
กจ 0023.3/ว 11858 การสนับสนุนการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชด้วยเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับฤดูฝน ปี 2565 (ประกาศมาแล้ว 7 วัน)  [ 12 ก.ค. 2565 ]  
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 161
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-888-6496