หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนลิ่นถิ่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนลิ่นถิ่น
เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
1
2
3
 
 
 
นายวันชัย ปาลวัฒน์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
   
กิจกรรม
กิจการสภา
   
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสรรหาบุคลากร
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น [ 4 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าโรง [ 23 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 35 
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างออกแบบอาคารศูนย์บริการประชาชนเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น โดยวิ [ 12 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 34 
ประกวดราคาจ้างออกแบบอาคารศูนย์บริการประชาชนเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น โดยวิธีประกาศเชิญช [ 27 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 26 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองแดง หมู่ ๒ บ้าน [ 22 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 26 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบัว [ 23 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็๋ก ซอยบ้านป้าจัน พ [ 23 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างโครงการปรับปรุงหน้าต่างอาคารหลังเก่าเป็นบานเลื่อน [ 26 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างดครงการติดตั้งกันสาดด้านหน้าอาคารเรียน ศูนย์พัฒนา [ 26 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างโครงการปูพื้นยางอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล [ 26 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ [ 22 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ [ 7 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลุงวอก - เนินว [ 23 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 33 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถ้ำธรรมปิติ-พุ [ 23 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 33 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปิ่นใจ หมู่ ๔ [ 1 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 30 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฐานป่าไม้-เนินลุ [ 1 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 29 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทิย่องนะ หมู่ [ 1 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 32 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายชาต [ 27 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 25 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งถังกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้าน [ 11 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 47 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเพื่อทำการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้า [ 28 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 29 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 


จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบาง โดยวิธ [ 31 มี.ค. 2564 ]จ้างประกอบอาหารและน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันเเละควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โ [ 16 มี.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2564 ]

   
 
   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ. ข่าวสารจาก สถ.จ. ข่าวสารในเครือข่าย e-GP ในเครือข่าย
   
 
ประชาสัมพันธ์ระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา (TEZ) กศ. มท 0816.3/ว5940  [ 6 พ.ค. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว918  [ 6 พ.ค. 2564 ]
การอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0816.3/ว917  [ 6 พ.ค. 2564 ]
แจ้งแบบรายงานผลการดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว656 [เอกสารแนบ]  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบลบางระกำ สน.คท. มท 0808.3/ว2536  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ขอหารือการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2537  [ 5 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว34  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/574  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว33  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.1/ว905  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5871-5874 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การเพิ่มช่องทางการถ่ายทอดการประชุมออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น ยูทูบ (YouTube) ทางช่อง: กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเฟซบุ๊ก (Facebook) ทางเพจ: ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว904  [ 3 พ.ค. 2564 ]
การจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) และประกาศขยายระยะเวลาการจ่ายเงินค่าครองชีพนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว903  [ 3 พ.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว65 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 3 พ.ค. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กสธ. มท 0819.2/ว885  [ 3 พ.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว886  [ 3 พ.ค. 2564 ]
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว893  [ 3 พ.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว895  [ 3 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว894 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 พ.ค. 2564 ]
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ ๑ (MU Safe School Virtual Workshop ๑) หัวข้อ กศ. มท 0816.3/ว901  [ 3 พ.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 กสธ. มท 0819.2/ว891  [ 3 พ.ค. 2564 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว61 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 เม.ย. 2564 ]
ขยายระยะเวลาการจัดส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินการและบันทึกการทำงานของผู้จัดการรายกรณี (Case Manager : CM) ของโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ : ภาคกลาง (กลุ่มเด็กด้อยโอกาสสังกัด อปท.) โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว844 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 เม.ย. 2564 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง กจ. มท 0802.3/ว46, ว47, ว48, ว49, ว50  [ 30 เม.ย. 2564 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) กพส. มท 0810.7/ว888  [ 29 เม.ย. 2564 ]
   
 
   
 
กจ 0023.4/ว7770 เร่งรัดการติดตามให้จัดทำฐานข้อมูลหอพัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 5 พ.ค. 2564 ]    
กจ 0023.2/ว 7761 การนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Leaming Community : PLC) ของข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครู  [ 5 พ.ค. 2564 ]    
กจ 0023.3/ว 7630 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (งวดที่ 1)  [ 30 เม.ย. 2564 ]  
กจ 0023.4/ว 7486 ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน Civic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน  [ 29 เม.ย. 2564 ]  
กจ 0023.1/ว 7450 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2  [ 29 เม.ย. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 7520 เลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 29 เม.ย. 2564 ]  
กจ 0023.4/ว7413 การมอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทน  [ 28 เม.ย. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 7357 ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลบ้านเพ และเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  [ 28 เม.ย. 2564 ]  
กจ 0023.4/ว7283 แนวทางการดำเนินการตามมาตรา 98 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561  [ 27 เม.ย. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 7259 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 3 จำนวน 2 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม 2564)  [ 27 เม.ย. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 7160 การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกาา 2564 (ครั้งที่ 1)  [ 26 เม.ย. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 7159 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 26 เม.ย. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 7118 การปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในการระบาดระลอกเมษายน 2564  [ 23 เม.ย. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 7102 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  [ 23 เม.ย. 2564 ]  
กจ 0023.2/ว 6979 แนวทางปฏิบบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบิติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 เม.ย. 2564 ]  
กจ 0023.2/ว 277 แจ้งแนวทางปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2564  [ 16 เม.ย. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 6665 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เมาายน - มิถุนายน 2564)  [ 16 เม.ย. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 6666 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม พ.ศ. 2564 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เมษายน - มิถุนายน 64)  [ 16 เม.ย. 2564 ]  
กจ 0023.1/ว 6481 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564  [ 9 เม.ย. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 6526 แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  [ 9 เม.ย. 2564 ]  
   
 
   
 
อบต.หนองนกแก้ว โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองนกแก้ว โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้สูงอาย2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองนกแก้ว เรื่องมาตรการการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 ศูนย์พัฒนาเ [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองลู โครงการยกย่องคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำ [ 30 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 14 
อบต.หนองนกแก้ว เรื่องการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลหนองนกแก้ [ 29 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองบัว เว็บไซต์ (ชั่วคราว) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ใ [ 29 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองลู คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบต.หนองลู [ 27 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 16 
อบต.หนองลู ประชุมคณะกรรมการประสานแผนท้องถิ่นระดับอำเภอสังขละบุรี [ 27 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
อบต.หนองลู โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔ และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗ [ 26 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 12 
อบต.หนองปลิง [ 26 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.ไล่โว่ แจกถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 [ 23 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 21 
อบต.หนองนกแก้ว ประชุมทีมธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินรางวัลบริหารจัดการที่ดี [ 23 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 18 
อบต.หนองนกแก้ว ขอเชิญนำสัตว์เลี้ยงมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 23 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองนกแก้ว การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ(ฉบับที่ 3) [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 14 
อบต.หนองนกแก้ว ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดกาญจนุบุรี ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 14 
   
 
   
 


อบต.หนองบัว จ้างทำป้ายไวนิลงานโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำป [ 8 เม.ย. 2564 ]อบต.หนองบัว เช่าเต็นท์ขนาด 4x8 เมตร จำนวน 7 วัน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 เม.ย. 2564 ]อบต.หนองบัว ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2564 ]อบต.หนองบัว จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2564 ]อบต.หนองบัว ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2564 ]อบต.หนองบัว จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน มีนาคม 2564 สำนักปลัด [ 2 เม.ย. 2564 ]อบต.หนองบัว ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]อบต.หนองบัว ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]อบต.หนองบัว ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]อบต.หนองบัว ซื้อชุดปฏิบัติการงานป้องกันฯ ชุดสวมต่อเนื่อง(ชุดหมี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]อบต.หนองบัว จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]ทต.ลิ่นถิ่น จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบาง โดยวิธ [ 31 มี.ค. 2564 ]ทต.ลิ่นถิ่น จ้างประกอบอาหารและน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2564 ]อบต.หนองบัว ซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2564 ]อบต.หนองบัว ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มกราคม 2564 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพา [ 23 มี.ค. 2564 ]อบต.หนองบัว ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มกราคม 2564 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะ [ 23 มี.ค. 2564 ]อบต.หนองบัว ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2564 ]อบต.หนองบัว ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2564 ]อบต.หนองบัว ซื้อสารกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2564 ]อบต.หนองบัว ซื้อตู้เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2564 ]

   
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 
ผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 1 กันยายน 2505 สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยัง (12 เม.ย. 2564)    อ่าน 10  ตอบ 1  
ถ้าไม่มีเอกสารสิทธิ์จะเสียภาษีอย่างไร (12 เม.ย. 2564)    อ่าน 9  ตอบ 1  
อยากรู้เรื่องการชำระภาษี (12 เม.ย. 2564)    อ่าน 17  ตอบ 1  
   
 
   
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ ทต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
   

น้ำพุร้อนลิ่นถิ่น
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 034-684-286
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย