หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลิ่นถิ่น ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
 
 
 
นายพันธ์ทิพย์ นวลไทย
นายกเทศมนตรีตำบลลิ่นถิ่น
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.linthinkan.go.th/h... https://www.linthinkan.go.th/o...
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.linthinkan.go.th/h... https://www.linthinkan.go.th/b... https://www.linthinkan.go.th/s...
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.linthinkan.go.th/h... https://www.linthinkan.go.th/p...
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.linthinkan.go.th/h... https://www.linthinkan.go.th/p... https://www.linthinkan.go.th/d... แผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2566-2570) ตัวเล่มเลื่นลงมาจะอยู่ด้านล่างถัดจากตัวประกาศ
(ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง อยู่หน้า 34 )
(เป้าหมาย อยู่หน้า 34-35)
(ตัวชี้วัด อยู่หน้า 35-36)
(รายละเอียดแผน อยู่หน้า 53-134)
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.linthinkan.go.th/h... https://www.linthinkan.go.th/c...
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.linthinkan.go.th/h... https://www.linthinkan.go.th/p... https://www.linthinkan.go.th/p... https://www.linthinkan.go.th/p... https://www.linthinkan.go.th/p...
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.linthinkan.go.th/h... https://www.linthinkan.go.th/n... https://www.linthinkan.go.th/n...
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.linthinkan.go.th/h... https://www.linthinkan.go.th/w...
o9 Social Network https://www.linthinkan.go.th/h... https://www.linthinkan.go.th/h... https://www.facebook.com/peopl... เลื่อนมาด้านหลังจะอยู่ใต้ banner ของ ITA ในหน้า website หลัก
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.linthinkan.go.th/h... https://www.linthinkan.go.th/p... ในหน้าหลัก URL1 เลื่อนลงมาล่างสุด แล้วจะเจอ นโยบายคุ้มครองส่วนบุคคล สามารถกดเข้าไปและจะไปเชื่อมโยงกับ URL2
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.linthinkan.go.th/h... https://www.linthinkan.go.th/p... https://www.linthinkan.go.th/p... https://www.linthinkan.go.th/d... https://www.linthinkan.go.th/d...
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.linthinkan.go.th/h... https://www.linthinkan.go.th/p...
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.linthinkan.go.th/h... https://www.linthinkan.go.th/p... ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ อยู่ที่หน้า 62

องค์ประกอบที่ (1) ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
ดำเนินการแล้วเสร็จ = อยู่ที่หน้า 39-58
ยังไม่ได้ดำเนินการ = อยู่ที่หน้า 60
องค์ประกอบที่ (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ = อยู่ที่หน้า 39-43
องค์ประกอบที่ (4) ขาดข้อเสนอแนะ = โครงการที่มีปัญหาและอุปสรรค กันเงินไปดำเนินการปีงบประมาณถัดไป = อยู่หน้าที่ 59
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o18 E-Service
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ URL คำอธิบาย
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
  (1)     2   
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-888-6496
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย