หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลิ่นถิ่น ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
 
 
 
นายพันธ์ทิพย์ นวลไทย
นายกเทศมนตรีตำบลลิ่นถิ่น
 
 
ข่าวสาร
 
 


 
ประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
 

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอทองผาภูมิ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญของการใช้ทรัพยากร
พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ตลอดจนเพื่อยกระดับมาตรฐานสำนักงาน
ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จึงได้เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยมีเป้าหมายที่จะ
รับการตรวจประเมินภายในปี ๒๕๖๕ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นว่าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอทอง
ผาภูมิ มีการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมศักยภาพการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
พลังงาน และสิ่งแวดล้อมในสำนักงานอย่างรู้คุณค่า
ในการนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอทองผาภูมิจึงขอความอนุเคราะห์ท่านพิจารณาเผยแพร่
ข้อความประชาสัมพันธ์ด้านล่างนี้ผ่านทางเสียงตามสายหรือติดประกาศให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับทราบ
ต่อไป และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอทองผาภูมิ มีความมุ่งมั่นในการจัดการองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม
คำนึงถึงการดำเนินกิจกรรมต่างๆ จะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
นำไปสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office)

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ค. 2565 เวลา 16.30 น. โดย คุณ เพชรรัตน์ ทองอิน

ผู้เข้าชม 68 ท่าน

 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-888-6496
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย