หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลิ่นถิ่น ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
 
 
 
นายพันธ์ทิพย์ นวลไทย
นายกเทศมนตรีตำบลลิ่นถิ่น
 
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น
 
นายกเทศมนตรีตำบลลิ่นถิ่น
 
รองนายก ทต.
 
รองนายก ทต.
 
เลขานุการนายก ทต.
ประธานสภาเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น
 
รองประธานสภา ทต.
 
เลขานุการสภา ทต.
 
สมาชิกสภา ทต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
       
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
       
- งานตรวจสอบภายใน
 
 
สำนักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
กองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
 
กองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
- งานสวัสดิการสังคม
- งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ฝ่ายอำนวยการ
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานแผนงานและงบประมาณ
- งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานกิจการสภา
 
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานจัดเก็บรายได้และ
พัฒนารายได้
- งานการเงินและบัญชี
- งานบริหารงานทั่วไป
   
   
   
   
   
   
   
   
 
- งานวิศวกรรมโยธา
- งานสาธารณูปโภค
- งานประปา
- งานบริหารงานทั่วไป
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-888-6496