หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
 
 
 
นายวันชัย ปาลวัฒน์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น
 
 
ประกาศ
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 13 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 13 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น [ 24 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น [ 21 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๔ [ 18 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 2 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น เรื่อง มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
  (1)  
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 034-684-286