หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
 
 
 
 
นายวันชัย ปาลวัฒน์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น
 
 
แผนอื่นๆ
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 9 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 13 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
แผนการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 26 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง ไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
  (1)  
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 034-684-286