หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
 
 
 
นายวันชัย ปาลวัฒน์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 8 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 3 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 27 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานผลการใช้จ่ายเงินรายไตรมาสที่ ๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓(ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) [ 10 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
  (1)  
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 034-684-286