หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
 
 
 
นายวันชัย ปาลวัฒน์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น
 
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สขร.)
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ (ตามแบบ สขร.๑) ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 7 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ (ตามแบบ สขร.๑) ในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ [ 8 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ (ตามแบบ สขร.๑) ในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ (ตามแบบ สขร.๑) ในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ [ 3 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ (ตามแบบสขร.๑) ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ [ 2 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ (ตามแบบ สขร.๑) ในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ (ตามแบบสขร.๑) ในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ [ 1 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ (ตามแบบ สขร.๑) ในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ [ 3 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ของหน่วยงานภาครัฐ (ตามแบบสขร.๑) [ 20 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ (ตามแบบ สขร.๑) เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ (ตามแบบ สขร.๑)เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ [ 9 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ (ตามแบบ สขร.๑) เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี [ 10 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ (ตามแบบ สขร.๑) เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี [ 12 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
  (1)     2   
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 034-684-286