หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
 
 
 
นายพันธ์ทิพย์ นวลไทย
นายกเทศมนตรีตำบลลิ่นถิ่น
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 


นายวันชัย ปาลวัฒน์
ปลัดเทศบาล
โทร : 08-1009-1338
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายอนุชัย สำริทธ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 09-6732-8628


นางสาวนิศา เขาถ้ำทอง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 09-3038-8439


นายชัยพร บุญฤทธิ์เดโชชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 09-2246-6656
 
 
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-888-6496