หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
 
 
 
นายพันธ์ทิพย์ นวลไทย
นายกเทศมนตรีตำบลลิ่นถิ่น
 
 
บุคลากร
 
 


นายวันชัย ปาลวัฒน์
ปลัดเทศบาล
 
สำนักปลัด
 


-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด


นายอนุชัย สำริทธ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางนพมาศ สุวรรณมีระ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ


นางสาวสุรัชดา ลาภปัญญา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


จ่าสิบเอกธีรพงศ์ บุตรดี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายพิเชฐ นุชนุ่ม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางดวงพร กลิ่นเกษร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาวอัมไพวรรณ สุขพร
ครู ค.ศ.1
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุถ่อง)


-ว่าง-
ครู
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบาง)
 
 
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-888-6496
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-888-6496
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย