หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
 
 
 
นายพันธ์ทิพย์ นวลไทย
นายกเทศมนตรีตำบลลิ่นถิ่น
 
 
บุคลากร
 
 


นายวันชัย ปาลวัฒน์
ปลัดเทศบาล
 
กองคลัง
 


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวนิศา เขาถ้ำทอง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางสุภาลักล์ แตงเจริญ
นักวิชาการเงินและบัญชี


-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


นางสาวจันทร์นภา ไหวพริบ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวอินทุกร ใจแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวสุภาภรณ์ รักบุญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นายทนงรักษ์ ปัญญา
คนงานทั่วไป


นายเชิดชัย ผาภูมิสุจิตร
คนงานทั่วไป
 
 
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-888-6496
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-888-6496
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย