หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลิ่นถิ่น ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
 
 
 
นายพันธ์ทิพย์ นวลไทย
นายกเทศมนตรีตำบลลิ่นถิ่น
 
 
บุคลากร
 
 
นายชัยพร บุญฤทธิ์เดโชชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
092-246-6656
นางสาวภัทรพร ไทรหอมหวล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวภัทรพร ไทรหอมหวล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวสุรัชดา ลาภปัญญา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
- ว่าง -
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายนฤเบศร์ เกลี้ยงเจริญ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นายอนวัฒ สุขสโมสร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จ่าสิบเอกธีรพงศ์ บุตรดี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ว่าง -
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวอัมไพวรรณ สุขพร
ครู ค.ศ.2
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุถ่อง)
นายประเพ็ท ทองผาประดิษฐ์
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวสุมนฑา อักคราพร
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวนงนุช เชิดฉาย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวผุสดี ชูแก้ว
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นางสาวอนันต์ อักคราพร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธิติมา แตงยัง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายอนุวัตร รุ่งเรือง
คนงาน
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์
นายอาทิตย์ ใจแก้ว
คนงาน
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์
นายวรวุฒิ ใจหนัก
คนงาน
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์
นางสาวสรารัตน์ ถิ่นทอง
คนงาน
ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน
นายสีหา ลุนโท
คนงาน
ประจำรถบรรทุกขยะ
นางสาววาสนา โชคถิ่นประเสริฐ
คนงาน
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานธุรการ(สป)
นางสาวสุภัชชา ถิ่นบุปผา
คนงาน
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-888-6496
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย