หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลิ่นถิ่น ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
 
 
 
นายพันธ์ทิพย์ นวลไทย
นายกเทศมนตรีตำบลลิ่นถิ่น
 
 
บุคลากร
 
 
นายวันชัย ปาลวัฒน์
ปลัดเทศบาล
08-1009-1338
นางสาวภัทรพร ไทรหอมหวล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวภัทรพร ไทรหอมหวล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
- ว่าง -
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายอนวัฒ สุขสโมสร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุรัชดา ลาภปัญญา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายนฤเบศร์ เกลี้ยงเจริญ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
จ่าสิบเอกธีรพงศ์ บุตรดี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ว่าง -
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวอัมไพวรรณ สุขพร
ครู ค.ศ.2
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุถ่อง)
-ว่าง-
ครู
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบาง)
นายประเพ็ท ทองผาประดิษฐ์
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวสุมนฑา อักคราพร
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวนงนุช เชิดฉาย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวธิติมา แตงยัง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอนันต์ อักคราพร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวผุสดี ชูแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสมเกียรติ พวงสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายอนุวัตร รุ่งเรือง
คนงาน
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์
นายอาทิตย์ ใจแก้ว
คนงาน
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์
นายวรวุฒิ ใจหนัก
คนงาน
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์
นายสุชาติ ศรีทองผาภูมิ
คนงาน
ประจำรถบรรทุกขยะ
นางสาวสรารัตน์ ถิ่นทอง
คนงาน
ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน
นายสีหา ลุนโท
คนงาน
ประจำรถบรรทุกขยะ
นางสาววาสนา โชคถิ่นประเสริฐ
คนงาน
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานธุรการ(สป)
นาสาวกุสุมาลย์ เฉิดฉันท์พิพัฒน์
คนงาน
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานกิจการประปา
นางสาวสุภัชชา ถิ่นบุปผา
คนงาน
ครูผู้ดูแลเด็ก
นายสัญญา หาญเพชร
คนงาน
ปฏิบัติหน้าที่ช่างไฟฟ้า
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-888-6496
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย