หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลิ่นถิ่น ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
 
 
 
นายพันธ์ทิพย์ นวลไทย
นายกเทศมนตรีตำบลลิ่นถิ่น
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
“ ชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนารอบด้าน ส่งเสริมการเรียนรู้
เชิดชูภูมิปัญญา สู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ”
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น
 
พันธกิจ
 
 
    ระบบคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน สะดวกต่อการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร
    มีระบบประปาครอบคลุมทุกพื้นที่
    มีระบบไฟฟ้าครอบคลุมทุกพื้นที่
    ประชาชนได้รับการส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างครอบคลุม
    ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้พอเพียง
    ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และในหมู่บ้านไม่มีผู้เสพผู้ค้ายาเสพติด
    ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี ภายใต้สุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรง
    ชุมชนมีจารีต ประเพณี ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมที่ดีงามเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
    ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
    การบริหารงานของเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น มีประสิทธิภาพ
 
ยุทธศาสตร์
 
 
  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-888-6496