หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
 
 
 
นายพันธ์ทิพย์ นวลไทย
นายกเทศมนตรีตำบลลิ่นถิ่น
 
 
กระดานสนทนา
 
 
 
ผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 1 กันยายน 2505 สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้หรือไม่
 

ผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 1 กันยายน 2505 สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้หรือไม่

เขียนโดย   คุณ นานา

วันที่ 12 เม.ย. 2564 เวลา 20.41 น. [ IP : 171.97.141.105 ]  
 

ได้คะ ไม่ว่าผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 1 กันยายน 2505 จะอายุเท่าไรก็ตาม มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลลิ่นถิ่นและไม่ขัดกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับล่าสุด ก็สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ และเนื่องจากประชาชนบางส่วนในตำบลลิ่นถิ่น ยังไม่ทราบถึงสิทธิของตน จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อรักษาสิทธิของท่านมา ณ โอกาสนี้ ขอบคุณค่ะ

เขียนโดย   คุณ นักพัฒนาชุมชน

วันที่ 12 เม.ย. 2564 เวลา 20.42 น. [ IP : 171.97.141.105 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)  
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-888-6496
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย